Is zeilen slechts weggelegd voor de rijke elite?

Sailing is only reserved for the wealthy eliteHoewel het tegenwoordig niet meer geldt, wordt zeilen wel vaak geassocieerd met vermogende Nederlanders die zich in de hoogste sociale rangen bevinden. Toegegeven, in deze sociale kringen is zeilen nog steeds een relatief populaire hobby. Dat was vroeger zeker zo. Slechts de notabelen hadden de financiële middelen om een boot aan te schaffen en de Nederlandse wateren te bevaren. De scheepsbouwers in Nederland bouwden hun boten voor deze elite en dat had mede tot gevolg dat de prijzen volledig buiten het bereik van de gemiddelde Nederlander bleven. Er was simpelweg geen focus op betaalbaarheid. Wel op kwaliteit. De hoge prijzen hadden vooral te maken met de bouwmethoden die destijds werden gehanteerd. Zowel materiaal- als arbeidskosten waren erg hoog totdat een Friese kapper uit Bergum een volledig nieuwe bouwmethode pionierde. Hendrik Bulthuis verwerkte de gebruikte mallen in het design en gebruikte smalle latten in plaats van even lange planken.

De Bulthuis bouwmethode bracht een revolutie te weeg in de zeilwereld. Iedereen die een beetje handig was kon nu voor een minimaal bedrag zijn of haar eigen boot bouwen.

Een hedendaagse revolutie in de zeilwereld was de introductie van de Optimist. Dit is een zeer klein zeilbootje met een lengte van slechts 2,30 meter en een zeiloppervlak van slechts 3,50 vierkante meter. De Optimist heeft als gevolg gehad dat kinderen veilig, gemakkelijk en goedkoop het zeilen konden leren. Op deze manier zijn vele duizenden kinderen in aanraking gekomen de zeilsport waarna ze doorstroomde naar andere zeilklassen. De introductie van de Optimist heeft de sport veel goed gedaan.

De Optimist borduurt voort op de revolutie die de Bulthuis methode teweeg bracht en kan ook zelf gemaakt worden. Er kan hout gebruikt worden maar tegenwoordig is het meer gangbaar om de boot in polyester uit te voeren.

Zeilen is bovendien onttrokken uit de elite sfeer omdat er tegenwoordig zeer simpel een vaarbewijs kan worden behaald. Bovendien is het huren van een boot niet bijzonder duur meer.